Wirfoddolwyr Canolfan Dreftadaeth yn Hengwrt / Volunteers Heritage Centre in Hengwrt

Cyfleoedd Gwirfoddoli | Volunteering Opportunities Diddordeb mewn hanes, treftadaeth a diwylliant? Dewch i’n helpu ni i roi stori Dinefwr ar gof a chadw! Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gyfrannu at waith ein Canolfan Dreftadaeth yn Hengwrt. Fel gwirfoddolwr, byddwch yn cyflawni amrywiaeth o dasgau, gan gynnwys sganio ffotograffau, cyfweld â phobl yr ardal, arwainContinue reading “Wirfoddolwyr Canolfan Dreftadaeth yn Hengwrt / Volunteers Heritage Centre in Hengwrt”