Llandeilo Pride

Our Vision: In Llandeilo, With Llandeilo, For Llandeilo – celebrating our people and boosting our businesses.

Às you know, Llandeilo has a rich history of running very successful festivals and events to draw people into the town to spend money in our independent, family-run businesses. A small group of local residents and business owners are proposing to set up Llandeilo’s first LGBTQ+ Pride event and we hope to rely on your support.

This event is for the whole town and community to celebrate how well we support each other from all backgrounds, not just the LGBTO- community. We are rightly very proud of our diverse and inclusive town.

Ein Gweledigaeth: Yn Llandeilo, gyda Llandeilo, am Landeilo – dathlu ein pobl a rhoi hwb in busnesau.

Fel y gwyddoch, mae gan Llandeilo hanes cyfoethog o gynnal gwyliau a digwyddiadau liwyddiannus iawn er mwyn tynnu pobl i mewn i’r dref i wario arian yn ein busnesau annibynnol, teuluol. Mae grwp bychan o drigolion Ileol a pherchnogion busnesau n bwriadu sefydiu digwyddiad Pride LHDT + cyntaf Llandeilo ac rydym yn gobeithio dibynnu ar eich cefnogaeth.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer y dref gyfan a’r gymuned i ddathlu pa mor dda rydyn ni’n cefnogi ein gilydd o bob cefndir, nid dim ond y gymuned LHDT+. Rydym yn faich iawn o’n tref amrywiol a chynhwysol

llandeilo.pride@gmail.com

gofund.me/170ccb7d

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: