Wirfoddolwyr Canolfan Dreftadaeth yn Hengwrt / Volunteers Heritage Centre in Hengwrt

🤩 Cyfleoedd Gwirfoddoli | Volunteering Opportunities

Diddordeb mewn hanes, treftadaeth a diwylliant? Dewch i’n helpu ni i roi stori Dinefwr ar gof a chadw!

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gyfrannu at waith ein Canolfan Dreftadaeth yn Hengwrt. Fel gwirfoddolwr, byddwch yn cyflawni amrywiaeth o dasgau, gan gynnwys sganio ffotograffau, cyfweld â phobl yr ardal, arwain teithiau tywys, a llawer mwy.

Diddordeb? Cwblhewch y ffurflen hon – https://forms.office.com/e/nesUftAL6r

Neu cysylltwch â ni – hengwrt@menterdinefwr.cymru

***

Interested in history, heritage and culture? Help us preserve the story of Dinefwr!

We are looking for volunteers to contribute to the work of our Heritage Centre in Hengwrt. Volunteers will be involved in a variety of interesting tasks, such as scanning photographs, interviewing local people, leading guided tours, and much more.

Interested? Complete this form – https://forms.office.com/e/nesUftAL6r

Or get in touch – hengwrt@menterdinefwr.cymru

Mentrau IaithCAVS Sir Gâr \ CarmarthenshireCyngor Sir GârCronfa Treftadaeth y Loteri Gen / National Lottery Heritage Fund – CymruCyngor Tref Llandeilo Fawr Town Council

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: