Royal British Legion – Llandeilo Branch

Supporting men and women, veterans and their families.
Llandeilo Branch is a small group of volunteers who want to maintain the profile of RBL in this area. We cover a large area with the closest branch being Ammanford or Llandovery
We raise funds for the work of the RBL via Poppy appeal each year & organize Remembrance Sunday
We are looking to make sure every veteran in the area knows how to contact us
Yn cefnogi dynion a menywod, cyn-filwyr a’u teuluoedd. Mae Cangen Llandeilo yn grŵp bach o wirfoddolwyr sydd am gynnal proffil RBL yn yr ardal hon. Rydym yn gorchuddio ardal fawr gyda’r gangen agosaf yw Amanford neu Llanymddyfri.
Rydym yn codi arian ar gyfer gwaith yr RBL trwy apêl Poopy bob blwyddyn ac yn trefnu Sul y Cofio Rydym yn edrych i sicrhau bod pob cyn-filwr yn yr ardal yn gwybod sut i gysylltu â ni
Contact details / Manylion cyswllt
llandeilo.secretary@rbl.community
https://www.facebook.com/Royal-British-Legion-Llandeilo-Branch-104533507646942

New volunteers always welcome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: