Tregib Sports Facilities

Located just outside the town of Llandeilo in West Wales. Tregib Sports Facilities is a Community based, Volunteer run organisation providing sporting facilities for the people of Llandeilo and the surrounding areas.
Wedi’i gadw ychydig y tu allan i dref Llandeilo yng Ngorllewin Cymru. Mae Cyfleusterau Chwaraeon Tregib yn sefydliad Cymunedol sy’n cael ei redeg gan Wirfoddolwyr ac sy’n darparu cyfleusterau chwaraeon i bobl Llandeilo a’r ardaloedd cyfagos.

Contact details / Manylion cyswllt
Website: http://www.tregibsportsfacilities.co.uk
Facebook: http://www.facebook.com/tregibsportsfacilities

Always looking for volunteers to help with general maintenance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: