West Wales Poundies Dog Rescue

We are a group of volunteers, dedicated to saving the lives of dogs on “death row” in the welsh council pounds. We work with reputable rescue organizations to help save these dogs lives. All these dogs need our help, they all deserve a chance of a long happy life, none of them should die in this cold cruel way. Charity Number – 1160474
Rydym yn grŵp o wirfoddolwyr, sy’n ymroddedig i achub bywydau cŵn ar “rhes marwolaeth” ym mhunnoedd cyngor Cymru. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau achub parchus i helpu i achub bywydau’r cŵn hyn. Mae angen ein help ar yr holl gŵn hyn, maen nhw i gyd yn haeddu siawns o fywyd hapus hir, ni ddylai’r un ohonyn nhw farw yn y ffordd greulon oer hon
Contact details / Manylion cyswllt
01558 685599
http://www.westwalespoundies.org.uk
wwp.tegfan@outlook.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: