Jac Lewis Foundation

We are a registered charity formed to provide free counselling and support to those residents experiencing mental health difficulties in the Ammanford and surrounding areas. We are able to offer counselling support to adults, children and families
Rydym yn elusen gofrestredig a ffurfiwyd i ddarparu cwnsela a chefnogaeth am ddim i’r preswylwyr hynny sy’n profi anawsterau iechyd meddwl yn Ammanford a’r ardaloedd cyfagos. Rydym yn gallu cynnig cefnogaeth gwnsela i oedolion, plant a theuluoedd

Contact details / Manylion cyswllt
Jaclewisfoundation@gmail.com 
www.facebook.com/JacLewisFdn/

Always looking for volunteers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: