Karate Llandeilo

We train every Friday evening, 6.30-8pm. We welcome all levels, no previous experience required and new members can join at any time. First session is free and payments are monthly – £15. Karate suits (gi) can be purchased through the club but not necessary for first few sessions.  Progression through the belts at grading, three times a year
Rydyn ni’n hyfforddi bob nos Wener, 6.30-8pm. Rydym yn croesawu pob lefel, nid oes angen profiad blaenorol a gall aelodau newydd ymuno ar unrhyw adeg. Mae’r sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim ac mae’r taliadau’n fisol – £15. Gellir prynu siwtiau Karate (gi) trwy’r clwb ond nid oes eu hangen ar gyfer yr ychydig sesiynau cyntaf. Dilyniant trwy’r gwregysau wrth raddio, dair gwaith y flwyddyn

Contact details / Manylion cyswllt
Text Club Secretary 
Jonathan Garrard 07710 495 661

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: