Save Tregib Sports Facilities

Our aim is to SAVE TREGIB SPORTS FACILITIES by raising money to replace the Astro Turf which vastly funds all the facilities at Tregib.

Ein nod yw achub CYFLEUSTERAU CHWARAEON TREGIB trwy godi arian i adnewyddu’r  ‘Astro Turf’ sy’n ariannu’n helaeth holl gyfleusterau Tregib.

Tregib Sports Facilities is a community based, volunteer run organisation providing sporting facilities for the people of Llandeilo and the surrounding areas.

Mae Gyfleusterau Chwaraeon Tregib yn fudiad cymunedol sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr sy’n darparu cyfleusterau chwaraeon i bobl Llandeilo a’r cyffiniau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: