Festival of the Senses

Festival of Senses – Committee for the Llandeilo Festival of Senses, Llandeilo’s annual pre-Christmas Festival offers a unique and free event for all the family! Craft, food stalls and entertainment. Organises also fund raising events and runs the Llandeilo Town WiFi.
Mae Pwyllgor Gŵyl Synhwyrau Llandeilo, Gŵyl flynyddol cyn y Nadolig Llandeilo yn cynnig digwyddiad unigryw ac am ddim i’r teulu i gyd! Crefft, stondinau bwyd ac adloniant. Mae hefyd yn trefnu digwyddiadau codi arian ac yn rhedeg WiFi Tref Llandeilo.

Contact details / Manylion cyswllt
FestivalofSenses@gmail.com – 07747613617

Always looking for new volunteers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: