Dinefwr National Trust

Dinefwr is a marvellous 900 acre estate of true Welsh significance. Our conservation works range from hands on volunteering within the estate, to welcoming our wonderful visitors, to supporting our stock men with our beautiful White Park cattle, and assisting in the conservation and preservation of our SSI and NNR status. You can get involved in the thrill and excitement of our wedding and events, and the intriguing organisation of our new to be established ‘Research Room’. If you have a passion for Welsh History and the beauty of Dinefwr, there is something here for you.  
Mae Dinefwr yn ystâd ryfeddol 900 erw o wir arwyddocâd Cymraeg. Mae ein gwaith cadwraeth yn amrywio o wirfoddoli ymarferol yn yr ystâd, i groesawu ein hymwelwyr rhyfeddol, i gefnogi ein dynion stoc gyda’n gwartheg hardd yn y Parc Gwyn, a chynorthwyo i warchod a chadw ein statws SSI a NNR. Gallwch chi gymryd rhan yng ngwefr a chyffro ein priodas a’n digwyddiadau, a threfniadaeth ddiddorol ein newydd i gael ei sefydlu yn ‘Ystafell Ymchwil’. Os oes gennych angerdd am Hanes Cymru a harddwch Dinefwr, mae rhywbeth yma i chi.

Contact details / Manylion cyswllt
Dinefwr@nationaltrust.org.uk – 01558825910
Please contact if you’re interested in volunteering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: