Llandeilo Town Band

Community wind band established in 2012.  Currently 30+ members plus a development band for new learners. Very wide age range and playing ability.  A wide variety of music played from Film/show music to Swing and popular medleys. The band rehearse at St.Teilo’s Church at 7.30pm on Wednesdays.  All tuition carried out in supportive non-judgemental atmosphere.
Band gwynt cymunedol wedi’i sefydlu yn 2012. Ar hyn o bryd gyda 30+ aelod ynghyd â band datblygu ar gyfer dysgwyr newydd. Ystod oedran eang iawn a lefel chwarae. Chwaraewyd amrywiaeth eang o gerddoriaeth o gerddoriaeth Ffilm / sioe i Swing a chymoedd poblogaidd. Mae’r band yn ymarfer yn Eglwys St.Teilo am 7.30pm ar ddydd Mercher. Gwneir yr holl hyfforddiant mewn awyrgylch anfeirniadol gefnogol.
Contact details / Manylion cyswllt
Facebook page Band Tref Llandeilo Town Band – https://www.facebook.com/BandTrefLlandeilo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: