Llandeilo and District Sports association

Set up as an initiative of Llandeilo Town Council Regeneration Group in 2015.  It supports affiliated sports club to access grants, provides support & ideas to the clubs and is a forum for clubs to meet 3-4 times a year to discuss common theme
Membership is £10 per annum
Fe’i sefydlwyd fel menter gan Grŵp Adfywio Cyngor Tref Llandeilo yn 2015. Mae’n cefnogi clybiau chwaraeon cysylltiedig i gael gafael ar grantiau, yn darparu cefnogaeth a syniadau i’r clybiau ac mae’n fforwm i glybiau gwrdd 3-4 gwaith y flwyddyn i drafod themau gyffredin.
Aelodaeth yn £10 y flwyddyn

Contact details / Manylion cyswllt

Email or Facebook
https://www.facebook.com/llandeilosportsassociation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: